Training testen met Selenium Webdriver – Advanced

By January 20, 2020 February 3rd, 2020 Trainingen

Training testen met Selenium Webdriver – Advanced

Omschrijving

Selenium WebDriver is niet meer weg te denken in de wereld van tools die worden ingezet voor het opzetten en uitvoeren van geautomatiseerde tests voor webapplicaties. Waar veel implementaties echter op stuklopen zodra de testsuites groter en complexer worden, is de herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid van de geautomatiseerde tests. De advanced training ‘Webapplicaties testen met Selenium WebDriver’ biedt deelnemers handvatten om complexe Selenium-implementaties succesvol te kunnen volbrengen.

Doel en inhoud van de training

Deze advanced training is het vervolg op de essentials training ‘Testen van webapplicaties met Selenium WebDriver’. Het zwaartepunt van de advanced training ligt op het implementeren van design patterns.

Een groot deel van de training bestaat uit praktijkopdrachten, waarbij we aan de hand van een aantal opdrachten een goed onderhoudbaar framework neer gaan zetten.

Na afloop van deze training ben je in staat om een eenvoudig onderhoudbaar framework neer te zetten.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:

  • Hoe krijg je vertrouwen in je automatische tests?
  • Matchers;
  • Omgaan met asynchrone functionaliteit;
  • Speciale WebDriver acties;
  • Implementeren van het Page Object Model;
  • Implementeren van data-driven tests;
  • Gebruik maken van (complexe) data-objecten;
  • Integratie van WebDriver-tests in een CI/CD-straat en de risico’s en afwegingen die daarbij horen;
  • Selenium Grid.
Vereiste voorkennis

Kennis van en praktijkervaring met Selenium WebDriver. De essentials training ‘Testen van webapplicaties met Selenium WebDriver’ biedt de nodige voorkennis om de advanced training te kunnen volgen.

Vorm

De training is klassikaal in een groep van minimaal 4 en maximaal 12 personen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden licht onze docent de theorie toe. Tijdens de training worden hand-outs en oefeningen uitgereikt.

De training is interactief van opzet met veel ruimte voor het stellen van vragen en het inbrengen van voorbeelden uit de eigen praktijk.

Deelnemers nemen een eigen laptop mee.

Certificaat van deelname

Deelnemers ontvangen na afloop van deze training een certificaat van deelname. Een examen is geen onderdeel van deze training.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 675,- excl. BTW. Lesmateriaal, lunch, koffie en thee zijn bij deze prijs inbegrepen.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over deze training kun je contact opnemen met Johan Vork op telefoonnummer 06 – 11 30 41 88 of per email via trainingen@oelan.nl.