Mens en ambacht staan centraal

Welkom bij Oelan

Oelan is een netwerkorganisatie, iedereen staat met elkaar in verbinding; de lijnen zijn kort en er is geen sprake van hiërarchie maar van een natuurlijke ordening. Oelan stimuleert de ontwikkeling van de persoonlijke autonomie; de mens staat centraal bij Oelan. Hierdoor ontstaat een gezonde werksfeer en zijn mensen in staat om eigen ambities waar te maken en tegelijkertijd anderen te inspireren.

Onze cultuur kenmerkt zich door openheid, betrokkenheid en passie. Mens en ambacht zijn het fundament van onze werkvloer.

Mens

Ons karakter en gedrag zijn het meest bepalend voor het functioneren als professional. We vinden het belangrijk om op regelmatige basis aan zelfreflectie te doen. Oelan ondersteunt haar medewerkers hierbij. Binnen Oelan hechten we waarde aan openheid en een goede work/life balance.

Wij zijn ervan overtuigd dat je lekkerder in je vel zit wanneer je gezond leeft en aan beweging doet. Regelmatig sporten en een gezonde levensstijl wordt dan ook gefaciliteerd en beloond.

Ambacht

Het beheersen van het ambacht maakt dat je je energie en passie kwijt kunt in je werk. Het zorgt voor ruimte in het denken waardoor je kunt ontspannen en tegelijkertijd zelf geïnspireerd kan raken of anderen kunt inspireren.

Om je ambacht goed uit te kunnen oefenen dient je kennis altijd optimaal te zijn. Kwaliteit, vakkundigheid en bekwaamheid zijn hierbij kernwoorden. Oelan draagt hier als werkgever aan bij door trainingen (Oelan Academie) aan te bieden en momenten te creëren waarop kennis onderling uitgewisseld kan worden. Hierdoor leren wij van elkaar en is ieders kennis up-to-date zodat wij onze opdrachtgevers de + kunnen bieden.