Training TMap Suite Test Master

De wereld van IT verandert snel. Innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Time-to-market en kostenreductie worden met de dag belangrijker. Deze ontwikkelingen worden soms gezien als een bedreiging voor de kwaliteit van ontwikkelde softwareproducten. Met een mensgedreven en kwaliteitsgerichte aanpak biedt deze manier van werken een kans om de kwaliteit van software te verbeteren.

De TMap® Suite is het resultaat van een volledige vernieuwingsslag in TMap om in een nieuwe tijd een tester optimaal te kunnen ondersteunen. De methode heeft een lange geschiedenis: TMap is als teststandaard toonaangevend. Honderden organisaties passen TMap toe. De TMap Suite reikt alle mogelijkheden aan om de testuitdagingen van deze tijd het hoofd te kunnen bieden.

Doel en inhoud van de training

Met deze training leer je patronen te herkennen in diverse testgebieden, zoals:

  • het testveld vanuit verschillende perspectieven overzien en doorgronden;
  • de verschillende bouwstenen integreren;
  • de samenhangende mogelijkheden en risico’s herkennen;
  • problemen oplossen en besluiten nemen.

Test Master is een classificatie; een Test Coach kan een master zijn in testen, een Test Manager ook.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze training:

  • Managen van de overall testactiviteiten;
  • Testvariëteiten;
  • Ondersteunende processen.

Doelgroep en vereiste voorkennis

De training TMap Suite Test Master is vooral bedoeld voor mensen die in de dagelijkse praktijk met informatiseringsprojecten bezig zijn: Testmanagers, Testcoördinatoren en Testconsultants en -adviseurs. Hiernaast is de module ook interessant voor bijvoorbeeld Testleiders, Kwaliteitsmanagers, EDP Auditors en (Test)Afdelingsmanagers.

Kandidaten hebben voorkennis nodig op het niveau van de training TMap Suite Test Engineer. Uitgebreide ervaring met gestructureerd testen is gewenst. Functionele basiskennis van informatica wordt bekend verondersteld.

Vorm

De training is klassikaal in een groep van minimaal 6 en maximaal 12 personen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden licht onze gecertificeerde docent de theorie uit. Bij aanvang van de training ontvangt u het ‘Workbook TMap Suite’, dat tevens een relevant onderdeel is van het examen. Tijdens de training worden hand-outs en oefeningen uitgereikt ter voorbereiding op het examen.

Examen

Deze training bereidt je geheel voor op het Exin examen TMap Suite Test Master dat onderdeel is van de training en wordt op de laatste dag afgenomen. Zelfstudie is noodzakelijk.

Kosten

De kosten voor deze training zijn € 1.195,- (exclusief examen). Lesmateriaal, boek, lunch, koffie en thee zijn bij deze prijs inbegrepen. De kosten voor het examen zijn € 225,-

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over deze training kunt u contact opnemen met Johan Vork op telefoonnummer 020 330 29 62 of per email via trainingen@oelan.nl

De training TMap Suite Test Master wordt gegeven in samenwerking met onze partner Ammerlaan IT Training & Advies.

✓ Early Bird korting. Schrijf je uiterlijk 8 weken voor aanvangsdatum in en ontvang 10% korting!

 Exin geaccrediteerd trainer én examen partner.

✓ Trainer met veel praktijkervaring in het testvak.

Schrijf je nu in: