Data Privacy: bent u al in control?

Privacy krijgt steeds meer aandacht. Begin 2016 is de Wet Meldplicht Datalekken ingevoerd en vanaf 25 mei 2018 wordt naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht binnen de EU. In de berichtgeving hierover wordt vooral benadrukt dat het niet naleven van de nieuwe privacy-regels kan leiden tot enorme boetes. Tegelijkertijd vormt deze ontwikkeling een kans voor uw organisatie om ‘in control’ te komen op het gebied van data privacy. Kies ervoor om de persoonsgegevens van uw klanten, relaties en werknemers aantoonbaar en conform de regels te beschermen.

privacy

Gezonde balans

De privacywetgeving is vaak voor meerdere uitleg vatbaar en daardoor allerminst eenduidig. Dat maakt het bijna ondoenlijk om te streven naar privacy compliance. Laat u niets wijsmaken: er is geen sprake van een eenvoudige checklist van regels die u kunt afvinken om de rechtmatigheid van het verwerken van persoonsgegevens in uw organisatie te beoordelen. Bovendien is het niet alleen onhaalbaar maar ook onbetaalbaar om aan alle regels te voldoen, zelfs aan de strengst mogelijke interpretatie daarvan. Gelukkig wordt dat ook niet van u verwacht. De wetgever streeft naar een gezonde balans tussen de rechten van het individu enerzijds en bedrijfsbelangen anderzijds. De toezichthouder verwacht dat u de privacyrisico’s in uw organisatie in kaart brengt en op een goede manier weet te managen. Kortom, u dient in control te zijn.

Onze dienstverlening

Iedere organisatie verwerkt persoonsgegevens, maar iedere organisatie is anders. Sommigen hebben al flinke stappen genomen om persoonsgegevens te beschermen, terwijl anderen nog bezig zijn om zich hierop te oriënteren. Dit betekent dat de risico’s en de te nemen maatregelen per organisatie zullen verschillen. Wij zijn van mening dat een risicogebaseerde aanpak de beste manier is om hierop in te spelen.

Verder zien wij dat data privacy de hele organisatie raakt, waardoor een integrale aanpak gewenst is waarbij alle aspecten van de bedrijfsvoering aan bod komen. In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) zien wij dat een belangrijke rol is weggelegd voor IT en ondersteunende tooling.

Bij Oelan kiezen we voor haalbare en werkbare oplossingen op het gebied van data privacy. We combineren een gedegen kennis van de privacywet- en regelgeving met de brede praktijkervaring van onze specialisten op het gebied van IT, tooling en businessprocessen. We helpen u graag om de koers uit te zetten om in control te komen, maar u blijft zelf aan het stuur.

Deze uitgangspunten vormen de basis van onze privacy management-aanpak. Wij hanteren een flexibel raamwerk, waarbinnen we o.a. de volgende ondersteuning kunnen bieden:

 • Strategische workshop privacy awareness ;
 • Praktische workshop privacy awareness;
 • Workshop privacy risk-management;
 • Inrichten privacy management-programma;
 • Inrichten privacydossier;
 • Inrichten incident response-proces (datalekken);
 • Impact van de AVG op uw businessprocessen.

Vanuit onze IT-expertise bieden wij specifiek ondersteuning voor:

 • In kaart brengen van de persoonsgegevens in uw organisatie;
 • Selectie en implementatie van tools voor datamapping;
 • Impact van de AVG op uw IT-voortbrengingsproces (Privacy by Design);
 • Impact van de AVG op uw IT-Operations.

Meer info?

Bas Biemans
020 330 29 62
sales@oelan.nl